idiom

idiom
idiom {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż, D. -u, Mc. idiommie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie należy rozumieć dosłownie, ponieważ jego znaczenie nie wynika ze znaczeń poszczególnych słów tworzących tę konstrukcję; nie można go też dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}biały kruk, rzucić okiem {{/stl_8}}{{stl_7}}': {{/stl_7}}{{stl_10}}Słownik idiomów. Uczyć się idiomów. Nie rozumieć lub nie dostrzegać idiomów podczas tłumaczenia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}rzad. {{/stl_8}}{{stl_7}}'sposób wyrażania czegoś, właściwy tylko ograniczonej społeczności': {{/stl_7}}{{stl_10}}Idiom artystyczny. Nie rozumieć idiomu kontrkulturowego. (TP) <ang. z gr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:
(sanctioned by use in any language) / (of a language), /


Look at other dictionaries:

 • Idiom — Id i*om ([i^]d [i^]*[u^]m), n. [F. idiome, L. idioma, fr. Gr. idi wma, fr. idioy^n to make a person s own, to make proper or peculiar; fr. i dios one s own, proper, peculiar; prob. akin to the reflexive pronoun o y^, o i^, e , and to eo s, o s,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • idiom — IDIÓM, idiomuri, s.n. Termen general care denumeşte o unitate lingvistică (limbă, dialect sau grai). [pr.: di om] – Din fr. idiome. Trimis de gall, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 IDIÓM s. v. dialect, grai, limbă. Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa …   Dicționar Român

 • Idiom — Sn Spracheigentümlichkeit, Phrase per. Wortschatz fach. (16. Jh.) Entlehnung. Über ml. idiōma entlehnt aus gr. idíōma Eigentümlichkeit , besonders sprachliche Eigentümlichkeit (Sprachausprägung oder Phrase); dieses zu gr. ídios eigen, selbst . In …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • idiom — idìōm m <G idióma> DEFINICIJA 1. lingv. a. svaki od entiteta jezika koji se ne želi označiti ni kao jezik, ni kao dijalekt, ni kao govor b. poseban i prepoznatljiv govor nekog kraja ili pojedinog govornika c. riječ ili izraz svojstven nekom …   Hrvatski jezični portal

 • idiom — [id′ē əm] n. [< Fr & LL: Fr idiome < LL idioma < Gr idiōma, peculiarity, idiom < idios: see IDIO ] 1. the language or dialect of a people, region, class, etc. 2. the usual way in which the words of a particular language are joined… …   English World dictionary

 • idiom — in the context of language has two principal meanings: (1) the manner of expression that characterizes a language, and (2) a group of words that has a meaning not deducible from the individual words. The first can therefore be seen as the sum… …   Modern English usage

 • Idiom — (v. gr.), 1) Eigenthümlichkeit, bes. einer Sprache; 2) bestimmte Art des Ausdruckes; wozu auch die besondere Aussprache u. Ton, die Wörter u. ihre Bedeutung, die Wortfügung u. die ganze Verbindung der Rede gehören, z.B. I. der gebildeten Stände;… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Idiōm — (griech.), »Eigentümlichkeit«, besonders einer Sprache oder einer Mundart, daher überhaupt soviel wie Sprache oder Mundart …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Idiom — Idiōm (grch., d.i. Eigentümlichkeit), eigentümliche Sprechweise, Mundart, Dialekt; Idiomăta, die Wesenseigentümlichkeiten der beiden Naturen Christi; idiomātisch, das I. betreffend, dazu gehörig …   Kleines Konversations-Lexikon

 • Idiom — Idiom, Eigenthümlichkeit, charakteristische Besonderheit in der Aussprache: Mundart. B–l …   Damen Conversations Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”